تبلیغات
نمونه سوال امتحانی ابتدایی راهنمایی متوسطه
 آزمون ماهانه قرآن هفتم

  آزمون ماهانه

درس قرآن پایه هفتم آبان1393
http://www.mengis-linden.org/18000gifs/Bullets/Bullets004.gif مطالب مرتبط : آزمون ماهانه هفتم ، آزمون ماهانه قرآن هفتم ، آزمون میان نوبت قرآن هفتم ،

http://gorooh.parsiblog.com/PhotoAlbum/gorooh/37.gif  فهرست بهترین لینک های علمی و آموزشی  http://gorooh.parsiblog.com/PhotoAlbum/gorooh/37.gif

زمانی ــ چهارشنبه 1393/09/19 و ساعت 02:13 ب.ظ
 سوال میان ترم ادبیات فارسی هشتم

سوالات آزمون میان نوبت اول درس ادبیات فارسی 

پایه هشتم آذرماه1393 http://www.mengis-linden.org/18000gifs/Bullets/Bullets004.gif مطالب مرتبط : سوال فارسی هشتم ، سوال ادبیات فارسی هشتم ، نمونه سوال فارسی هشتم ، سوال نوبت اول هشتم ،

http://gorooh.parsiblog.com/PhotoAlbum/gorooh/37.gif  فهرست بهترین لینک های علمی و آموزشی  http://gorooh.parsiblog.com/PhotoAlbum/gorooh/37.gif

زمانی ــ چهارشنبه 1393/09/19 و ساعت 10:20 ق.ظ
 سوال امتحانی تفکر و سبک زندگی هفتم

نمونه سوال نوبت اول تفکر و سبک زندگی کلاس هفتم با پاسخ

سوال

پاسخنامه
http://www.mengis-linden.org/18000gifs/Bullets/Bullets004.gif مطالب مرتبط : سوال تفکر و سبک زندگی ، دانلود سوال تفکر و سبک زندگی ، نمونه سوال تفکر و سبک زندگی ، سوال تفکر هفتم با پاسخ ،

http://gorooh.parsiblog.com/PhotoAlbum/gorooh/37.gif  فهرست بهترین لینک های علمی و آموزشی  http://gorooh.parsiblog.com/PhotoAlbum/gorooh/37.gif

زمانی ــ دوشنبه 1393/09/17 و ساعت 01:00 ب.ظ
 سوال میان نوبت اول عربی هشتم

سوالات آزمون میان نوبت اول درس عربی

پایه هشتم آذرماه1393     http://www.mengis-linden.org/18000gifs/Bullets/Bullets004.gif مطالب مرتبط : سوال عربی هشتم ، سوال میان ترم عربی هشتم ، سوال عربی هشتم نوبت اول ، دانلود سوال عربی هشتم ،

http://gorooh.parsiblog.com/PhotoAlbum/gorooh/37.gif  فهرست بهترین لینک های علمی و آموزشی  http://gorooh.parsiblog.com/PhotoAlbum/gorooh/37.gif

زمانی ــ دوشنبه 1393/09/17 و ساعت 11:30 ق.ظ
 سوالات میان نوبت اول عربی هفتم

سوالات آزمون میان نوبت اول درس عربی

پایه هفتم- آذرماه 1393 http://www.mengis-linden.org/18000gifs/Bullets/Bullets004.gif مطالب مرتبط : آزمون عربی هفتم ، آزمون میان نوبت اول عربی هفتم ، امتحان نوبت اول کلاس هفتم ، امتحان عربی نوبت اول ،

http://gorooh.parsiblog.com/PhotoAlbum/gorooh/37.gif  فهرست بهترین لینک های علمی و آموزشی  http://gorooh.parsiblog.com/PhotoAlbum/gorooh/37.gif

زمانی ــ دوشنبه 1393/09/17 و ساعت 09:07 ق.ظ
 سوال میان ترم عربی هشتم آذرماه

سوالات آزمون میان نوبت اول درس عربی

مدرسه شهدای هفتم تیر

 پایه هشتم-9آذرماه1393  http://www.mengis-linden.org/18000gifs/Bullets/Bullets004.gif مطالب مرتبط : دانلود سوال عربی هشتم ، دانلود سوال امتحانی هشتم ، نمونه سوال عربی هشتم ، آزمون شفاهی عربی هشتم ،

http://gorooh.parsiblog.com/PhotoAlbum/gorooh/37.gif  فهرست بهترین لینک های علمی و آموزشی  http://gorooh.parsiblog.com/PhotoAlbum/gorooh/37.gif

زمانی ــ یکشنبه 1393/09/16 و ساعت 12:34 ب.ظ
 نمونه سوال ریاضی هفتم برای دیماه

دانلود نمونه سوالات نوبت اول ریاضی پایه هفتم بصورت ورد

این سوالات بصورت ورد بوده و قابل تغییر هستند

  


دانلود نمونه سوال نوبت اول ریاضی پایه هفتم, دانلود نمونه سوالات نوبت اول ریاضی پایه هفتم, ریاضی هفتم, نمونه سوالات پایه هفتم


http://www.mengis-linden.org/18000gifs/Bullets/Bullets004.gif مطالب مرتبط : دانلود سوال ریاضی هفتم ، دانلود سولا امتحانی ریاضی هفتم ، سوالات امتحانی ریاضی هفتم ، امتحان ریاضی نوبت اول هفتم ،

http://gorooh.parsiblog.com/PhotoAlbum/gorooh/37.gif  فهرست بهترین لینک های علمی و آموزشی  http://gorooh.parsiblog.com/PhotoAlbum/gorooh/37.gif

زمانی ــ چهارشنبه 1393/09/12 و ساعت 10:12 ق.ظ
 نمونه سوال ادبیات فارسی هفتم

جهت دانلود نمونه سوال درس ادبیات فارسی هفتم روی شکل زیر کلیک کنید. این نمونه سوال بصورت چهار گزینه ای می باشد
http://www.mengis-linden.org/18000gifs/Bullets/Bullets004.gif مطالب مرتبط : سوال تستی هفتم دوره اول متوسطه ، سوال تستی ادبیات فارسی هفتم ، نمونه سوال فارس هفتم ، مهدی محمدزمانی ، دانلود سوال فارسی هفتم ،

http://gorooh.parsiblog.com/PhotoAlbum/gorooh/37.gif  فهرست بهترین لینک های علمی و آموزشی  http://gorooh.parsiblog.com/PhotoAlbum/gorooh/37.gif

زمانی ــ پنجشنبه 1393/09/6 و ساعت 11:19 ق.ظ
 سوال عربی هفتم درس به درس

جهت دانلود نمونه سوالات بخش ا تا 3 عربی هفتم دوره اول متوسطه
روی گزینه زیر کلیک کنید

سوال عربی درس به درس  هفتم


http://www.mengis-linden.org/18000gifs/Bullets/Bullets004.gif مطالب مرتبط : نمونه سوال عربی هفتم ، دانلود سوال عربی هفتم ، آزمون درس به درس عربی هفتم ، سوالات عربی هفتم ، مهدی محمدزمانی ،

http://gorooh.parsiblog.com/PhotoAlbum/gorooh/37.gif  فهرست بهترین لینک های علمی و آموزشی  http://gorooh.parsiblog.com/PhotoAlbum/gorooh/37.gif

زمانی ــ چهارشنبه 1393/09/5 و ساعت 11:09 ق.ظ
 سوال تستی عربی هفتم

سوالات عربی هفتم دوره اول متوسطه بصورت تستی . این مجموعه مشتمل بر 40 تست می باشد . برای دانلود روی تصویر  زیر کلیک کنید

http://upload7.ir/imgs/2014-11/88474425516002389234.jpg


http://www.mengis-linden.org/18000gifs/Bullets/Bullets004.gif مطالب مرتبط : سوال عربی هفتم ، سوال تستی عربی هفتم ، نمونه سوال عربی هفتم دوره اول متوسطه ، مهدی محمدزمانی ،

http://gorooh.parsiblog.com/PhotoAlbum/gorooh/37.gif  فهرست بهترین لینک های علمی و آموزشی  http://gorooh.parsiblog.com/PhotoAlbum/gorooh/37.gif

زمانی ــ شنبه 1393/09/1 و ساعت 11:49 ق.ظ
 نمونه سوال درس به درس عربی هفتم

برای دریافت نمونه سوال عربی پایه هفتم بصورت درس به درس روی قسمت های زیر کلیک کنید

http://upload7.ir/imgs/2014-11/88474425516002389234.jpghttp://www.mengis-linden.org/18000gifs/Bullets/Bullets004.gif مطالب مرتبط : سوال درس به درس عربی هفتم ، سوالات عربی درس به درس هفتم متوسطه ، نمونه سوال عربی هفتم ، مهدی محمدزمانی ، سئوال عربی هفتم متوسطه ،

http://gorooh.parsiblog.com/PhotoAlbum/gorooh/37.gif  فهرست بهترین لینک های علمی و آموزشی  http://gorooh.parsiblog.com/PhotoAlbum/gorooh/37.gif

زمانی ــ شنبه 1393/09/1 و ساعت 10:55 ق.ظ
 دانلود سوال عربی هفتم نوبت اول و دوم

دانلود نمونه سوال عربی پایه هفتم دوره اول متوسطه ، طراحی شده توسط مولفین


دانلود نمونه سوال نوبت اول

 دانلود نمونـــــــه ســـــوال نوبت دومhttp://www.mengis-linden.org/18000gifs/Bullets/Bullets004.gif مطالب مرتبط : سوال عربی هفتم متوسطه ، دانلود سوال عربی پایه هفتم ، مهدی محمدزمانی ، طراحی سوال عربی هفتم ، نمونه سوال امتحانی عربی هفتم ،

http://gorooh.parsiblog.com/PhotoAlbum/gorooh/37.gif  فهرست بهترین لینک های علمی و آموزشی  http://gorooh.parsiblog.com/PhotoAlbum/gorooh/37.gif

زمانی ــ شنبه 1393/09/1 و ساعت 10:46 ق.ظ
 نوشته های پیشین
+ آزمون ماهانه قرآن هفتم
+ سوال میان ترم ادبیات فارسی هشتم
+ سوال امتحانی تفکر و سبک زندگی هفتم
+ سوال میان نوبت اول عربی هشتم
+ سوالات میان نوبت اول عربی هفتم
+ سوال میان ترم عربی هشتم آذرماه
+ نمونه سوال ریاضی هفتم برای دیماه
+ نمونه سوال ادبیات فارسی هفتم
+ سوال عربی هفتم درس به درس
+ سوال تستی عربی هفتم
+ نمونه سوال درس به درس عربی هفتم
+ دانلود سوال عربی هفتم نوبت اول و دوم
+ نمونه سوال مطالعات اجتماعی هفتم
+ دانلود سوال زبان انگلیسی هفتم نوبت اول
+ سوالات ریاضی هفتم فصل به فصل
+ سوال مطالعات اجتماعی هشتم
+ دانلود سوالات امتحانی اول ابتدایی
+ سوال امتحانی پیام آسمانی پایه هفتم
+ سوال تستی قرآن پایه هفتم
+ آزمون تیزهوشان پایه هفتم بهمرا پاسخ
+ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان دوره دوم متوسطه
+ سوال علوم تجربی هشتم با پاسخ
+ دانلود سوالات امتحانی ششم دبستان
+ سوالات امتحانی پنجم دبستان نوبت اول
+ سوالات امتحانی چهارم ابتدایی دیماه
+ دانلود سوالات امتحانی سوم ابتدایی
+ سئوالات نوبت اول کلاس دوم ابتدایی
+ سوال امتحانی پایه اول ابتدایی
+ آزمون تستی تمام دروس ششم ابتدایی
+ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان ششمصفحات :
1 2 3 4 5 6 7 ...